درایور DMX و LED RGB

درایور DMX و LED RGB

صفحه اصلی دارالترجمه رسمی در کرج

درایور DMX و LED RGB

کنترل RGB LED
3کانال خروجی
حداکثر خروجی هر کانال 6 آمپر
تشخیص و نمایش وضعیت سیگنال DMX512 (متصل بودن، حالت مکث، نرمال)
آدرس دهی توسط کلیدهای تعبیه شده
قادر به کنترل نور 1 ~ 3 رنگ
کنترل کامل رنگ و سطح روشنایی 256 کانال
PWM
http://azheer-central.com